"like music" — Słownik kolokacji angielskich

like music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak muzyka
  1. like czasownik + music rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But you must not think I don't like good music.

    Podobne kolokacje: