BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"like women" — Słownik kolokacji angielskich

like women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak kobiety
  1. like czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I like women who are interested in me for my mind."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo