"murmur words" — Słownik kolokacji angielskich

murmur words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa szmeru
  1. murmur czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But Raistlin simply murmured soft words, then withdrew his hand.

    Podobne kolokacje: