"hear the word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear the word" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
  1. nie słyszeć ani słowa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"hear the word" — Słownik kolokacji angielskich

hear the word kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz słowo
  1. hear czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But after a time no word was heard of them.

    Podobne kolokacje: