"word is called" — Słownik kolokacji angielskich

word is called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest wywołane
  1. call czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In fact, the few words we spoke could hardly be called a conversation.

    Podobne kolokacje: