"make words" — Słownik kolokacji angielskich

make words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki słowa
  1. make czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The games let children play with making words for themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo