"word used" — Słownik kolokacji angielskich

word used kolokacja
Popularniejsza odmiana: use words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo użyło
  1. use czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had never heard the word used in such a way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo