"whisper the words" — Słownik kolokacji angielskich

whisper the words kolokacja
Popularniejsza odmiana: whisper words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyszepcz słowa
  1. whisper czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He whispered the words, making him remember the night everything had gone wrong.

    Podobne kolokacje: