"represent words" — Słownik kolokacji angielskich

represent words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw słowa
  1. represent czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The binary digits could be used to represent words, sounds, images - perhaps even ideas.

    Podobne kolokacje: