ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"find the words" — Słownik kolokacji angielskich

find the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napotkaj słowa
  1. find czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Soon perhaps I will be able to find the right words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo