ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"find evidence" — Słownik kolokacji angielskich

find evidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź dowód
  1. find czasownik + evidence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As you know, no evidence for any of these has ever been found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo