BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"find traces" — Słownik kolokacji angielskich

find traces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnajdź ślady
  1. find czasownik + trace rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She had never been able to find a trace of them again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo