ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"know words" — Słownik kolokacji angielskich

know words kolokacja
Popularniejsza odmiana: know the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj słowa
  1. know czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Too bad the guy didn't know two words of the language.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo