"express in words" — Słownik kolokacji angielskich

express in words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ujmij w słowa
  1. express czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With whom did I feel most open and confident about expressing myself in words?

    Podobne kolokacje: