ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"catch the words" — Słownik kolokacji angielskich

catch the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złap słowa
  1. catch czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The wind caught my words and carried them back to him.

    Podobne kolokacje: