"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(3) bitch, cunt, shit
Kolokacji: 3
(4) play, choice, change, rape
Kolokacji: 4
(7) love, fuck, sex, hate
Kolokacji: 4
(9) count, search
Kolokacji: 2
(10) problem, stress
Kolokacji: 2
(11) length, boundary, size
Kolokacji: 3
(13) association, Consortium
Kolokacji: 2
(14) album, frequency
Kolokacji: 2
(15) sound, root, origin
Kolokacji: 3
1. word sound = słowo dźwięk word sound
2. word root = słowo korzeń word root
3. word origin = pochodzenie słowa word origin
(17) usage, marriage
Kolokacji: 2
(18) God, Allah
Kolokacji: 2
(19) BARNES
Kolokacji: 1
(20) combination, jumble
Kolokacji: 2
(21) pair, liberal
Kolokacji: 2
(22) war, jihad
Kolokacji: 2
(23) vagina, penis
Kolokacji: 2
(24) nerd, maven
Kolokacji: 2
(25) slut, whore
Kolokacji: 2
(26) Socialist, communist
Kolokacji: 2
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.