"word leaves" — Słownik kolokacji angielskich

word leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liście słowa
  1. word rzeczownik + leave czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was sorry almost the second the words left his mouth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo