"word sounds" — Słownik kolokacji angielskich

word sounds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo brzmi
  1. word rzeczownik + sound czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wasn't sure how those three words could sound almost like a threat, but they did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo