"word echoes" — Słownik kolokacji angielskich

word echoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): echa słowa
  1. word rzeczownik + echo czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The words echoed in her mind, but she could not speak them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo