"word allows" — Słownik kolokacji angielskich

word allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pozwala
  1. word rzeczownik + allow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mark prudently allowed him the last word, lest he try to go another round.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo