"word serves" — Słownik kolokacji angielskich

word serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy słowa
  1. word rzeczownik + serve czasownik
    Zwykła kolokacja

    One word must serve for anything so big it cannot be counted on a single hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo