PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. final word = ostatnie słowo (władza decydowania o czymś) final word
3. right word = dobre słowo right word
4. key word = hasło indeksowe key word
5. Greek word = Greckie słowo Greek word
7. naughty word = brzydkie słowo naughty word
8. French word = Francuskie słowo French word
9. exact word = dokładne słowo exact word
10. Spanish word = Hiszpańskie słowo Spanish word
11. English word = Angielskie słowo English word
12. dirty word = brzydkie słowo dirty word
13. magic word = zaczarowane słowo, magiczne słowo magic word
14. Arabic word = Arabski słowo Arabic word
15. four-letter word = wulgaryzm, słowo na cztery litery (o słowie "fuck") four-letter word
16. operative word = słowo-klucz, najważniejsze słowo operative word
17. Latin word = Łacińskie słowo Latin word
18. mere word = zwykłe słowo mere word
19. better word = lepsze słowo better word
21. strong word = silne słowo strong word
22. actual word = rzeczywiste słowo actual word
23. angry word = ostre słowa angry word
24. only word = jedyne słowo only word
25. German word = Niemieckie słowo German word
26. bad word = wulgarne słowo bad word
27. wrong word = błędne słowo (dotyczy korekty tekstu) wrong word
28. Japanese word = Japońskie słowo Japanese word
29. strange word = dziwne słowo strange word
30. Italian word = Włoskie słowo Italian word
32. far word = daleko słowo far word
33. common word = pospolite słowo common word
34. quiet word = ciche słowo quiet word
35. new word = nowe słowo new word
36. good word = dobra wiadomość good word
37. different word = inne słowo different word
38. big word = uczone słowo big word
39. hard word = twarde słowo hard word
40. foreign word = obce słowo foreign word
41. old word = stare słowo old word
42. long word = długie słowo long word
43. sharp word = ostre słowo sharp word
44. little word = mało słowa little word
45. soft word = łagodne słowo soft word
46. official word = urzędowe słowo official word
47. ancient word = starożytne słowo ancient word
48. proper word = właściwe słowo proper word
49. favorite word = słowo ulubieńca favorite word
50. similar word = podobne słowo similar word
51. true word = prawdziwe słowo true word
52. short word = krótkie słowo short word
53. Russian word = Rosyjskie słowo Russian word
54. particular word = szczegółowe słowo particular word
55. original word = pierwotne słowo original word
56. correct word = poprawne słowo correct word
57. individual word = osobiste słowo individual word
58. familiar word = wieczne słowo familiar word
59. important word = ważne słowo important word
60. specific word = określone słowo specific word
61. famous word = sławne słowo famous word
62. soothing word = uspokajając słowo soothing word
63. appropriate word = odpowiednie słowo appropriate word
64. encouraging word = zachęcając słowo encouraging word
65. empty word = puste słowo empty word
66. bitter word = gorzkie słowo bitter word
67. real word = rzeczywiste słowo real word
68. unfamiliar word = nieznane słowo unfamiliar word
69. Dutch word = Holenderskie słowo Dutch word
70. quick word = szybkie słowo quick word
71. nice word = miłe słowo nice word
72. native word = rodzinne słowo native word
73. private word = prywatne słowo private word
74. Chinese word = Chińskie słowo Chinese word
75. brief word = krótkie słowo brief word
76. unspoken word = milczące słowo unspoken word
77. sweet word = słodkie słowo sweet word
78. Hebrew word = Hebrajskie słowo Hebrew word
79. fine word = świetne słowo fine word
80. best word = najlepsze słowo best word
81. odd word = dziwne słowo odd word
82. polite word = uprzejme słowo polite word
83. plain word = proste słowo plain word
84. ugly word = złowrogie słowo ugly word
85. Yiddish word = Jidysz słowo Yiddish word
86. archaic word = archaiczne słowo archaic word
87. precise word = dokładne słowo precise word
88. unkind word = niemiłe słowo unkind word
90. gentle word = łagodne słowo gentle word
91. comforting word = pocieszając słowo comforting word
92. kind word = dobre słowo kind word
93. immortal word = wiekopomne słowo immortal word
94. late word = późne słowo late word
95. fancy word = fantazyjne słowo fancy word
96. special word = specjalne słowo special word
97. meaningless word = słowo nic nie znaczące meaningless word
98. warm word = ciepłe słowo warm word
99. Turkish word = Turecki słowo Turkish word
100. wise word = uczone słowo wise word
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 107
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.