"ugly word" — Słownik kolokacji angielskich

ugly word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złowrogie słowo
  1. ugly przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But in the next few years, the ugly words turned into kicks and punches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo