"ugly thing" — Słownik kolokacji angielskich

ugly thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzydka rzecz
  1. ugly przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And when she died, I was thinking ugly things about her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo