ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"polite word" — Słownik kolokacji angielskich

polite word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uprzejme słowo
  1. polite przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Isn't it time now to express your appreciation in more than a few polite words?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo