"best word" — Słownik kolokacji angielskich

best word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepsze słowo
  1. best przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then she nodded and said the best two words I'd ever heard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo