"foreign word" — Słownik kolokacji angielskich

foreign word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obce słowo
  1. foreign przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Other common foreign words have also been adopted by the Lithuanian language.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo