ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"old word" — Słownik kolokacji angielskich

old word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stare słowo
  1. old przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The young mouth the old words but they mean nothing by them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo