"Chinese word" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chińskie słowo
  1. Chinese przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The wall behind it has the Chinese words "God is love".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo