"Latin word" — Słownik kolokacji angielskich

Latin word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łacińskie słowo
  1. Latin przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But until that year there wasn't a Latin word for it.

    Podobne kolokacje: