"archaic word" — Słownik kolokacji angielskich

archaic word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): archaiczne słowo
  1. archaic przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The name Middle-earth itself is actually an archaic word for the earth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo