"big word" — Słownik kolokacji angielskich

big word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczone słowo
  1. big przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I try not to use big words around my family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo