"appropriate word" — Słownik kolokacji angielskich

appropriate word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednie słowo
  1. appropriate przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    I'm not convinced that strategy is the most appropriate word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo