"plain word" — Słownik kolokacji angielskich

plain word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proste słowo
  1. plain przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We don't quite want to say it in plain words."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo