"sweet word" — Słownik kolokacji angielskich

sweet word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słodkie słowo
  1. sweet przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How easily the fool was led by her sweet words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo