"famous word" — Słownik kolokacji angielskich

famous word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławne słowo
  1. famous przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Would that come under the heading of famous last words?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo