"famous artist" — Słownik kolokacji angielskich

famous artist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławny artysta
  1. famous przymiotnik + artist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Everyone would have to come as a famous artist from the time."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo