"famous song" — Słownik kolokacji angielskich

famous song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławna piosenka
  1. famous przymiotnik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has become one of her most famous and enduring songs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo