"famous example" — Słownik kolokacji angielskich

famous example kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławny przykład
  1. famous przymiotnik + example rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Perhaps the most famous examples came during the 2004 presidential campaign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo