"famous name" — Słownik kolokacji angielskich

famous name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławne imię
  1. famous przymiotnik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also provided a son with access to people who are just famous names to most children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo