ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"real name" — Słownik kolokacji angielskich

real name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywiste imię
  1. real przymiotnik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd been going to try to call him by his real name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo