PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"real name" — Słownik kolokacji angielskich

real name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywiste imię
  1. real przymiotnik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd been going to try to call him by his real name.

    Podobne kolokacje: