BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"early example" — Słownik kolokacji angielskich

early example kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny przykład
  1. early przymiotnik + example rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It can also be seen as an early example of hard rock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo