ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"early" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

early przymiotnik

early + rzeczownik
Kolokacji: 1348
early year • early day • early age • early stage • early period • early version • early morning • early works • early settler • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. early day = wczesny dzień early day
9. early settler = pierwszy osadnik early settler
10. early example = wczesny przykład early example
  • It can also be seen as an early example of hard rock.
  • Some consider George to have been an early example of camp.
  • The piece is often seen as an early example of conceptual art.
  • This may have been an early example of fire prevention.
  • It was an early example of a 3D racing game.
  • This design feature is an early example of including a public open space on private land.
  • They set an early example of what shock troops could be like.
  • In early examples, the house is one room wide and two deep.
  • There is at least one earlier example of such a sentence, and probably many more.
  • This state visit was also an early example of film reporting.
12. early December = wczesny grudzień early December
13. early June = wczesny czerwiec early June
14. early spring = przedwiośnie (wczesna wiosna) early spring
15. early May = wczesny maj early May
16. early childhood = wczesne dzieciństwo early childhood
17. early October = wczesny październik early October
18. early August = wczesny sierpień early August
21. early January = wczesny styczeń early January
22. early March = wczesny marzec early March
23. early July = wczesny lipiec early July
24. early April = wczesny kwiecień early April
25. early evening = dziecinna pora early evening
26. early success = wczesny sukces early success
27. early retirement = wcześniejsza emerytura early retirement
28. early February = wczesny luty early February
29. early afternoon = wczesne popołudnie early afternoon
31. early date = wczesna data early date
32. early era = wczesna era early era
37. early decade = wczesne dekada early decade
38. early release = wcześniejsze wydanie early release
39. early effort = wczesny wysiłek early effort
40. early phase = wczesny etap early phase
41. early show = wczesne widowisko early show
42. early episode = wczesne wydarzenie early episode
44. early fall = wczesny upadek early fall
45. early start = wczesny start, wczesne rozpoczęcie early start
46. early teen = wczesny dla nastolatków early teen
47. early warning = pierwsze ostrzeżenie early warning
49. early pioneer = wczesny pionier early pioneer
50. early round = wcześnie naokoło early round
51. early draft = wczesny projekt early draft
52. early supporter = wczesny zwolennik early supporter
54. early memory = wczesna pamięć early memory
55. early adopter = pierwszy stosujący early adopter
57. early incarnation = wczesna inkarnacja early incarnation
59. early explorer = wczesny eksplorator early explorer
60. early advocate = wczesny adwokat early advocate
61. early proponent = wczesny rzecznik early proponent
62. early winter = przedzimie (wczesna zima) early winter
63. early Christian = wczesnochrześcijański early Christian
64. early inhabitant = wczesny mieszkaniec early inhabitant
66. early Christianity = wczesne chrześcijaństwo early Christianity
67. early riser = ranny ptaszek early riser
68. early bird = ranny ptaszek (osoba lubiąca wcześnie wstawać) early bird
70. early exit = wczesne wyjście early exit
71. early indication = wczesna oznaka early indication
72. early poem = wczesny wiersz early poem
73. early adulthood = wczesny wiek dojrzały early adulthood
74. early arrival = wczesny przyjazd early arrival
75. early part = wczesna część early part
77. early hour = wczesna godzina early hour
78. early career = wczesna kariera early career
79. early lead = wczesne prowadzenie early lead
81. early report = wczesny raport early report
82. early one = wczesny early one
84. early novel = wczesna powieść early novel
85. early writing = wczesne pisanie early writing
86. early marriage = wczesne małżeństwo early marriage
87. early trading = wczesny handel early trading
88. early chapter = początkowy rozdział early chapter
89. early promise = wczesna obietnica early promise
90. early visit = wczesna wizyta early visit
91. early return = wczesny powrót early return
92. early form = wczesna forma early form
93. early death = przedwczesna śmierć early death
94. early film = wczesny film early film
95. early development = wczesny rozwój early development
96. early election = wczesne wybory early election
97. early reference = wczesne odniesienie early reference
98. early decision = szybka decyzja early decision
99. early experience = wczesne doświadczenie early experience
100. early season = wczesna pora roku early season
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 218
czasownik + early
Kolokacji: 4
arrive early • retire early • leave early • start early
przysłówek + early
Kolokacji: 10
relatively early • far too early • slightly earlier • unusually early • fairly early • ...
early + przyimek
Kolokacji: 8
early in • early for • early to • early of • early on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.