"early show" — Słownik kolokacji angielskich

early show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne widowisko
  1. early przymiotnik + show rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted to keep his feet free for action, in case any of them felt like starting the show a little early.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo