"early winter" — Słownik kolokacji angielskich

early winter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna zima
  1. early przymiotnik + winter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All of them have taken place in the late fall or early winter.

    Podobne kolokacje: