"long winter" — Słownik kolokacji angielskich

long winter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długa zima
  1. long przymiotnik + winter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has been a long winter, and we can wait no more.

    Podobne kolokacje: