ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"long time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "long time" po angielsku

long time ***

przysłówek
 1. długo
  I've been looking for a job for a long time but I finally found it. (Długo szukałem pracy ale w końcu ją znalazłem.)
  I haven't seen you for such a long time. (Tak długo się z tobą nie widziałam.)
  I've lived in this house for a long time but now I have to move out. (Długo mieszkałem w tym domu, ale teraz muszę się wyprowadzić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

long-time , także: longtime **

przymiotnik
 1. stary, odwieczny (np. przyjaciel, wróg)
  Mark is my long-time friend. (Mark jest moim starym przyjacielem.)
  Tom is his long-time enemy because he stole his girlfriend in high school. (Tom jest jego odwiecznym wrogiem, bo ukradł mu dziewczynę w liceum.)
 2. długoletni, istniejący od dawna
  Mr. Smith is our long-time employee. (Pan Smith jest naszym długoletnim pracownikiem.)

"long time" — Słownik kolokacji angielskich

long time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kawał czasu
 1. long przymiotnik + time rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  I have not seen my wife and children for a long time.

  Podobne kolokacje: