"cold winter" — Słownik kolokacji angielskich

cold winter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zimna zima
  1. cold przymiotnik + winter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And what if we just happen to have a cold winter?

    Podobne kolokacje: