"mild winter" — Słownik kolokacji angielskich

mild winter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodna zima
  1. mild przymiotnik + winter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But up to then it had been a right mild winter.

    Podobne kolokacje: