"early detection" — Słownik kolokacji angielskich

early detection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne wykrycie
  1. early przymiotnik + detection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, early detection can help people get care earlier, she says.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo